fbpx

Avfuktningstjänster

Rumsavfuktning
Vid rumsavfuktning används avfuktare samt fläktar av olika typ och modell enligt behov.
Rumsavfuktning är den första åtgärden vid akuta vattenskador med stora vattenmängder.

Yttorkning
Vid yttorkning används avfuktare och fläktar av olika typ och modell enligt situation och behov.
Torkprincipen bygger på att fukten i de skadade konstruktionerna avleds kapillärt mot den avfuktade inomhusluften.

Isoleringstorkning
Sugtorkning
Avfuktare används för att torka rumsluften.
Med hjälp av turbiner sugs den torkade inomhusluften ner i isoleringsskiktet.

Trycktorkning
Såsom vid sugtorkning används avfuktare för att torka rumsluften.
Med hjälp av en turbin trycker man den torra och varma luften in i byggkonstruktionen genom ett slangsystem.

Restvärdesräddning
Vid restvärdesräddning vidtas de mest akuta åtgärderna vid en nyuppdagad vattenskada.
Lösvatten avlägsnas med hjälp av sänkpumpar samt vattendammsugare.
Rumsavfuktning påbörjas och lösöret räddas i mån av möjlighet.

Desinficering
I samband med saneringen av en vattenskada görs i allmänhet en desinficering av de skadade konstruktionerna.
Med desinficeringen förhindras bl.a. mögel- och mikrobväxt.

Ozonering
Ozonering används vid luktborttagning samt vid sanering av vattenskador med besvärliga odörer.
Ozon motverkar effektivt odörer såsom t.ex. mögel- och brandlukt.

Byggavfuktning
Byggmaterial innehåller efter tillverkning och lagring ofta betydande mängder fukt som bör torkas.
En effektiv fukthantering under byggnadsskedet garanterar projektets kvalitet och underlättar att tidtabellen hålls.
Om byggfukten stängs in leder det ofta till att fukt- och mögelskador uppstår, och därigenom till ett dåligt inomhusklimat.

Krypgrundsavfuktare
Krypgrundsavfuktare används för att kontinuerligt hålla ett bra klimat i krypgrunden.

Tork Tek