fbpx

Kartering

En utförlig kartering av en vattenskada görs med hjälp av förstklassig mätutrustning samt en lång branscherfarenhet.
Skadans omfattning och konstruktionernas skick bestäms genom karteringen, och därefter uppgörs en utförlig skaderapport.
Ur rapporten framgår vilka konstruktioner som bör öppnas eller rivas samt vilka konstruktioner som kan torkas maskinellt och desinficeras.
Varje vattenskada kräver sin egen lösning.

Tork Tek